LoginSpomenik pri cerkvi sv. Jakoba v Koprivni

Foto: Vinko Skitek 2009

Spomenik pri cerkvi sv. Jakoba v Koprivni

Spomenik pri cerkvi sv. Jakoba v Koprivni - Slika 1

Opis

Dva marmornata nagrobna kamna pravokotne oblike imata na vrhu posvetilnega napisa peterokrako rdečo zvezdo. Okoli plošč je zazidan nizek kamnit zid..

Legenda, zgodovina, pravljica

Koprivna, Topla, Bistra, Ludranski vrh, Javorje in Jazbina so bila prva žarišča narodnoosvobodilne borbe v Mežiški dolini, od katerih se je širil upor v dolino proti Črni na Koroškem, Mežici in Prevaljam in prek Kotelj do Raven na Koroškem, pa tja do Dravograda in Slovenj Gradca.

Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 59-60.

Upodobljeni motivi / napisi

V borbi za svobodo so dali svoja življenja
KNEZ KAREL-BOGDAN
Nam.komandanta odreda
13.11.1923, padel marca 1944
ŽELODEC VOLBI-VLADO
Podporočnik komandir čete
23.4.1922, padel avgusta 1944
In več neznanih borcev NOV.
Slava njihovemu spominu!

Na plošči ob spomeniku je napisano:
KRAMAR FRANC
15.8.1915, padel 16.5.1944.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spomenik stoji na pokopališču ob cerkvi sv. Jakoba v Koprivni
Koprivna
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

22.7.1946, obnovljen 1983

Lastnik / Varuh

ZZB NOV Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu