LoginSpomenik na Ježevem

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik na Ježevem

Spomenik na Ježevem - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik na Ježevem

Spomenik na Ježevem - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik na Ježevem

Spomenik na Ježevem - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Na trikotnem kamnitem podstavku je v sredini postavljena okrogla kovinska vaza na nogah. V vsakem vogalu podstavka pa je nameščena kovinska plošča trikotne oblike.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pod Belo pečjo v Bistri, med Smrekovcem in Raduho, je bila 12. in 13. maja 1943 organizirana prva konferenca koroških političnih in vojaških voditeljev za vzhodno Koroško. Konferenco je vodil sekretar OK KPS Pavle Žaucer – Matjaž, organizator koroškega partizanstva. Na konferenci se je zbrala večina partijskih in političnih delavcev na Koroškem. Razen štirih članov OK so bili na konferenci prisotni aktivisti, ki so že delali na terenu ali pa so bili po konferenci poslani na teren, in politični funkcionarji iz bataljona. Dnevni red konference je obsegal osem točk. Poleg političnega pregleda doma in v svetu so obširno razpravljali o političnem stanju na terenu, o organizacijskih oblikah dela, o kadrovanju, razdelitvi dela in terena. Sprejeli so več pomembnih sklepov, ki so pomenili organizacijsko utrditev OF na tem področju. S konference so poslali pozdravne brzojavke IO OF, glavnemu štabu NOV POS, CK KPS, Protifašističnemu svetu narodne osvoboditve Jugoslavije in tovarišu Titu. Konferenca je bila pomemben delovni dogovor in je vnesla vsebinsko kvaliteto glede novih organizacijskih oblik političnega dela na Koroškem, organizirala je odbore kot nosilce uporniške akcije; na njej je bila podana zasnova načrtnemu kadrovanju za politično delo na terenu in v vojski.

Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 55-56.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
V NAJČRNI PRVA
NOČI KONFERENCA
DOMOVINE OKROŽNEGA
ŽARNI KOMITEJA
KLIC KPS
SVOBODNIH ZA
GOR KOROŠKO
NA BELI PEČI
12. MAJA
1943

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7717

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob cesti nad Ježevim travnikom ob cesti Bistra-Logarska dolina.
Bistra
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

16.8.1970

Umetnik / Umetnica

Zasnova: Franc Mezner, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu