LoginZnamenje na Poljani

Foto: M. Zadnikar, preslikava iz knjige

Kapelica na Poljani, ko še ni bila zakrita s smrekami.

Kapelica na Poljani - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2008

Kapelica na Poljani skrita za živo mejo

Kapelica na Poljani - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Baročno slopno znamenje s piramidasto streho iz skodel stoji v središču vasi. V zgornjem delu ga členijo štiri potlačeno polkrožno zaključene niše. Uvrščamo ga med pomembnejša koroška znamenja iz 17. stoletja. Skupaj s cerkvijo sv. Janeza Krstnika tvori pomemben krajinski poudarek.

Kapelica stoji zelo zakrita, obdana z živo mejo. Urbanizacija zahteva svoje, verjetno bi bilo potrebno kapelico premakniti in jo bolj izpostaviti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Baročno znamenje na Poljani se uvršča med koroška slopna znameja mogočnega prereza na Koroškem, ki so nastala v 17. stoletju. Spada med starejša sakralna znamenja. Zidana kapelica je tako visoka, da ima stenske vdolbine v dvoje nadstropij. Pokrita je s strmimi skodlastimi piramidnimi strešicami. Nekdaj so bila ta sakralna znamenja tudi poslikana pač v skladu s slikovito razpoloženim obdobjem. Žal so slikarije vedno nadomeščali z novimi slikarijami, pri čemer vrednost slikarij ni bila vedno ustrezna. Kapelica na Poljani že nekaj desetletij ni poslikana.

Vir: Marijan Zadnikar: Znamenja na Slovenskem. Ljubljana, 1964, str. 123. - Marijan Zadnikar: Cerkvena umetnost v prevaljski fari. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari, 1890-1990. Prevalje, 1999, str. 92-93.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelica je brez poslikave, ena redkih na Koroškem, če ne edina.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7673

Geografska določitev lege

Znamenje stoji nasproti cerkve sv. Janeza na Poljani.
Poljana 28
2391 Prevalje

Čas nastanka

17. stoletje

Umetnik / Umetnica

neznan ljudski umetnik

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu