LoginZnamenje ob Meži pod Barbaro

Foto: Dušan Jukič 2007

Kapelica v mirnem kotu ob Meži po obnovi leta 2005

Kapelica ob Meži pod Barbaro - Slika 1

Opis

Slopno znamenje iz 17. stoletja stoji na levem bregu Meže, pod cerkvijo sv. Barbare, neposredno ob Meži nasproti tovarne lepenke, ki je na drugi strani Meže. Znamenje je tako visoko, da ima lahko stenske vdolbine v dvoje nadstropij. Členijo ga polkrožno zaključene niše, ki so razvrščene ena nad drugo. Prekrito je s skodlasto piramidasto strešico.
Skozi čas so jo zaradi prostorskega razvoja po postavitvi še dvakrat prestavili, kapelica pa je dobilvala tudi nove poslikave. Znamenje je bilo zadnjikrat obnovljeno leta 2005. Obnova je potekala na pobudo Kultunega društva Mohorjan, poslikave je opravil prof. Stanko Lodrant z bratom Blažem. Takrat so na novo poslikali zgornje niše, v spodnjih pa so iz železa upodobili štiri evangeliste.
Zgodnjebaročno znamenje še vedno predstavlja pomemben prostorski in estetski poudarek ob mostu čez reko Mežo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ta kapelica nima sreče s svojo postavitvijo. Nenehno se mora umikati prostorskemu razvoju zaradi nenehno spreminjajočega se okolja skozi stoletja. Bila je kar trikrat prestavljena, vendar samo za nekaj deset metrov, še vedno pa je ob Meži. Lahko pa se ji to zgodi še četrtič, ko se bo morala umakniti morebitnim raziskovanjem rimskih ostankom na tem področju.

Prva postavitev kapelice:
Kapelico so na tem mestu postavili v 17. stoletju. V letih 1896-1897 so ob njej sezidali tovarno lesovine in lepenke. Prvotno je bila kapelica postavljena znotraj današnje tovarne papirja, na mestu, kjer je sedaj vratarnica in industijska prodajalna papirnih izdelkov.

Prvič prestavljena kapelica:
Zaradi prostorskega razvoja papirnice so jo prestavili na drugo – na levo stran Meže tik ob cesti. Tovarna Lepenke je leta 1969 želela postaviti montažna skladišča ob že stoječe obrate in premestiti znamenje - kapelico - ob svojih poslopjih, saj so na tem mestu speljali cesto v tovarno. Zavod za spomeniško varstvo Maribor je dovolil lokacijo skladišča s pogojem, da le to ne bo presegalo višine 4 m, in dovolil prestavitev znamenja izven tovarniškega prostora ob Mežo ob glavno cesto, ki vodi skozi Mežiško dolino.

Druga prestavitev kapelice:
Sodobni prostorski razvoj je zahteval še drugo prestavitev kapelice. Ob papirniškem mostu je morala dati prostor krožišču oz. razširitvi ceste. Sedaj je našla svoj mir tik ob Meži, v mrtvem kotu med mostom in krožiščem, kjer jo krasi nova poslikava in ureditev okolja s klopco za počitek mimoidočih na bližnje pokopališče na Barbaro.

Viri: Stanko Lodrant, Jožko Kert, Jerica Štampah Pavše;
Marijan Zadnikar: Znamenja na Slovenskem. Ljubljana, 1964. Marijan Zadnikar: Cerkvena umetnost v prevaljski fari. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari, 1890-1990. Prevalje, 1999.

Upodobljeni motivi / napisi

Na zgornjih nišah leta 2005 obnovljene kapelice so naslikani svetniki, na zahodnui strani je upodobljen Kristus s križem. V spodnjih nišah so iz ukrivljenega železa upodobljeni štirje evangelisti: Luka, Matej, Marko in Janez.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7681

Geografska določitev lege

Prevalje, Spodnji kraj - ob Meži tik ob papirniškem mostu
Spodnji kraj
2391 Prevalje

Čas nastanka

17. stoletje

Umetnik / Umetnica

zadnje poslikave in upodobitev evngelistov leta 2005: prof. Stanko Lodrant, Ožbi Lodrant

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu