LoginCerkev sv. Marije Magdalene v Javorju

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv. Marije Magdalene v Javorju

Cerkev sv. Marije Magdalene v Javorju - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv. Marije Magdalene v Javorju

Cerkev sv. Marije Magdalene v Javorju - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Današnja podoba sv. Magdalene je kot pravokotno zasnovana arhitektura, ki se lepo zliva s krajino, v katero je postavljena. Na vzhodnem delu se enoladijska cerkev zaključuje v tristrano zaključenem prezbiteriju, ob severno steno ladje pa je postavljen širok nečlenjen baročni zvonik, ki je pokrit s pločevinasto streho čebulaste oblike. Vhoda v cerkev sta dva. Tisti na zahodni strani je danes zazidan z lesenim prizidkom, iz katerega se pride na pevski kor, zato se za vstop v cerkev uporablja južni stranski portal, ki je preproste pravokotne oblike. Na zahodu kamnit pevski kor sloni na dveh trebušastih stebrih s kapiteli.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župnijska cerkev sv. Magdalene se prvič omenja v 14. stoletju, vendar o njeni stavbni zgodovini ni ohranjenih dosti arhivskih dokumentov, prav tako sama stavba v današnji podobi ne kaže nobenih gotskih ostalin. Prvotno je bila cerkev podružnica pliberške prafare in pozneje podružnica župnije v črni. Iz slednje se je izločila leta 1789 kot kuracija, ki je bila 1792. leta povzdignjena v župnijo.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline. Katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 101-103.

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3030

Geografska določitev lege

Vzhodno od Črne, na najvišji točki slemena, stoji javorska župnijska cerkev, posvečena sv. Magdaleni. Z n.m.v. 1156 m je najvišje ležeča župnija v Sloveniji. Ob cerkvi je pokopališče, ki ga obdaja obzidje.
Javorje
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

14. stoletje in 18. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Javorje

Povezave k leksikonu