LoginCerkev sv. Helene v Podpeci

Foto: Vinko Skitek 2009

Cerkev sv. Helene v Podpeci - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Freska sv. krištofa na fasadi cerkve.

Cerkev sv. Helene v Podpeci - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Sv. Helena predstavlja tip osamljene, preprosto enoladijsko zasnovane gotske cerkvice, na vzhodu zaključene s 5/8 kratkim korom. Prezbiteriju cerkve je na severni strani prizidan nečlenjen zvonik s piramidasto streho, na južni strani pa se na cerkev naslanja poligonalna stranska kapela. Kapela in prezbiterij sta obdana z visokim talnim zidcem. Fasada cerkve ima šivane robove. Na severni fasadi je dobro ohranjena freska sv. Krištofa. Celotna cerkev je pokrita s skodlami, nad kapelo pa se danes dviguje lesen nadstrešni stolpič.
Okna na severni in južni strani cerkve ter na prezbiteriju so pravokotna, le na vzhodni stranici prezbiterija je stena predrta s prvotnim gotskim oknom, ki se pri vrhu zaključi v gotskem trilistu.

Legenda, zgodovina, pravljica

O cerkvi ni ohranjenih veliko podatkov razen tega, da je bila postavljena leta 1477, vendar je bila popolnoma prezidana in barokizirana verjetno v 18. stoletju. Najstarejši, torej gotski del stavbe, danes predstavljata kapela in prezbiterij z ohranjenim gotsko zašiljenim oknom s trilistom.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline. Katalog, Ravne na Koroškem, oktober 2002, str. 98-100.

Upodobljeni motivi / napisi

Freska sv. Krištofa na fasadi cerkve

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 2935

Geografska določitev lege

V zaledju Črne v smeri Pece, na precej samotnem kraju imenovanem Pikovo, stoji, na višini okoli 1000 m n.m.v., podružnična cerkev sv. Helene.
Podpeca
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

tretja četrtina 15. stoletja., 1544, druga polovica 17. stoletja., druga polovica 18. stoletja.

Lastnik / Varuh

Župnija Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu