LoginMejnik Celovec

Foto: Norbert Cech 2008

Mesto Celovec, Mejnik - anno 1556

Mejnik Celovec - Slika 1

Foto: Norbert Cech 2008

Mesto Celovec, Mejnik - anno 1556

Mejnik Celovec - Slika 2

Foto: Norbert Cech 2008

Mesto Celovec, Mejnik - anno 1556, napis

Mejnik Celovec - Slika 3

Mesto Celovec, Mejnik

Mejnik Celovec - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Mejnik so postavili ob cesti Quellenstraße v Celovcu, v bližini posestva Tomaschütz. Mejnik z letnico 1556 je podoben mlinskemu kamnu in ima železen obroč.
Dolgo časa niso vedeli kje je, dokler ga ni našel l. 1992 celovški občinski odbornik Reinhold Gasper. Na njegovo pobudo so ga spet postavili v bližini kraja, kjer se je prvotno nahajal.

Legenda, zgodovina, pravljica

Mejnik iz leta 1556 je najstarejši pravni spomenik Celovca. Mesta, trgi, graščinske in cerkvene oblasti so pred stoletji na svoje meje postavljali mejnike, ki pogosto še danes označujejo meje. Da si je prebivalstvo zapomnilo, kje so mejniki, so skoraj vsakih 10 let priredili slovesno ježo oziroma obhod meja z ljudstvom. Pri tem so se srečavali s sosednjimi vladarji. Obhod je lahko trajal več dni. S pomočjo dokumentov so vse preverili in po okrpečilni pijači in jedači so nadaljevali pot. Ob tej priliki so skovali tudi nekaj kovancev, ki so jih vrgli med ljudstvo.
K železnemu obroču so priklepali zločince, da bi jih izročili odgovornim osebam sodne oblasti, v katere območju so zakrivili kaznivo dejanje.
Sodobnik in pesniški kronist Paul Kheppitz je pisal o teh dogodkih pesnitve v tako imenovanih knittelverzih. Dieter Jandl je zbral del njegovih rim in jih leta 1968 objavil.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis: letnica 1556 in vklesani „X“

Občina

Klagenfurt (Celovec)

Geografska določitev lege

Celovec, Quellenstraße, v bližini posestva Tomaschütz.

Čas nastanka

16. stol.

Lastnik / Varuh

Komunalno podjetje Celovca

Povezave k leksikonu