LoginBučeva kapela

Foto: Jure Viderman 2009

Bučeva kapelica.

Bučeva kapela - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Bučeva kapelica.

Bučeva kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapelica ima polkrožno zaključen vhod. Zanimiva je dvostopenjska streha, ki je dvokapna in krita z opeko. V notranjosti ima oltarni nastavek.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je bila postavljena v spomin na redna neurja, pri katerih je Škudljev potok poplavljal cesto od Ridla (Plahutnika) do gasilskega doma. V preteklosti so jo uporabljali pri procesijah z Najsvetejšim ob lepih nedeljah ali na dan Rešnjega Telesa.
2001. leta so kapelico postavili na novo, ker se je vanjo zaletel avtobus in jo uničil.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 57; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Zunanja motiva kapele sta sv. Florijan in sv. Anton. Nad vhodom je narisan golob, ki predstavlja simbol miru.
V notranjosti je naslikano Kristusovo križanje, levo Janez Krstnik krsti Jezusa, desno sv. Ana in Marija.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v središču vasi na posestvu kmetije Buč, Libeliče 16, ob gasilskem domu, Dravograd.
Libeliče 18
2370 Dravograd

Čas nastanka

Neznano; obnovljena 1985, 2001 so jo postavili na novo

Umetnik / Umetnica

Obnovil in poslikal Franc Večko

Lastnik / Varuh

Franc Knez - Plešivčnik

Povezave k leksikonu