LoginBistrova kašča

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča

Bistrova kašča - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča, južna stran

Bistrova kašča - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča, vhod v klet

Bistrova kašča - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča

Bistrova kašča - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča

Bistrova kašča - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča; vrezani in pobarvani ornamenti oz. zaščitni simboli ("Trotamora") nad vrati; odvzeti robovi

Bistrova kašča - Slika 6

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Bistrova kašča; ostanki "življenskega drevesa"

Bistrova kašča - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Bistrova kašča, h kateri je prizidan hlev, je delno zidana vrhkletna kašča. Zgornji del je lesen in na novo opažen. Celotni objekt je bil ometan in beljen. Klet je obokana in še danes služi shranjevanju krompirja, sadja itd. V ohranjenih starih, kvadratastih oknih so železne rešetke, okviri oken in vrat imajo posnete robove in so izklesani iz kamna. Nad vrati, ki vodijo v kaščo, so na zunanji steni še prepoznavni vrezani in pobarvani ornamenti oz. zaščitni simboli („Morina taca“, „Trotamora“) ter levo in desno - slabo prepoznavno - ostanki življenjskega drevesa (oranžno). Pod belino so še vidni ostanki freske, vendar motiv ni več prepoznaven.
Stopnice, ki vodijo k vhodu kašče so prej bile kamnite, danes so lesene. V notranjosti je preprost lesen strop, polkrožna lesena vrata niso več originalna.
Streha je danes krita z glinasto strešno opeko, prej je bila krita s skodlami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kašča stoji na dvorišču kmetije družine Riepan, p. d. Bister, zakupnik je Wolfgang Muhrer. V zgornjem lesenem, severnem delu stavbe, ki je bil pozneje prizidan kašči, danes hranijo seno in slamo, v spodnjem pa je hlev za živino.
V južnem, kamnitem, originalnem delu kašče pa imajo hlev za kokoši, v katerega vodijo lesena (ne več originalna) vrata. V medvojnem in vojnem času je kašča služila kot stanovanje.
Klet je še v uporabi kot shramba – celo leto vlada konstanta, hladna temperatura in vlaga.

Upodobljeni motivi / napisi

Na kamnitem zidu ob vratih so še vidni vrezani in pobarvani ornamenti oz. zaščitni simboli („Morina taca“, „Trota mora“) ter – slabo prepoznavno – življenjsko drevo (oranžno). Vidijo se še ostanki freske, vendar motiv ni več prepoznaven.

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Ob stanovanjski hiši Mala gora 4, p. d. Bister.

Čas nastanka

Po izjavi Pepija Stinglerja je kašča bila postavljena v 18. stoletju, po vsej verjetnosti pa je starejša.

Lastnik / Varuh

Druž. Riepan, p. d. Bister, zakupnik: Wolfgang Muhrer

Povezave k leksikonu