LoginKriž pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ)

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ); križanje z asistenco (S)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ); Janez Krstnik, Krst Jezusa, Golob - Sv. Duh (Z)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ); sv. Jakob starejši, letnica 1962 (V)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ)

Križ pri stari ljudski šoli (prej Marnikov križ) - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Enostavno slopno znamenje z globoko polkrožno, poslikano nišo spredaj ter poslikavami na vzhodni in zahodni strani stoji pred otroškim vrtcem v Bilčovsu. Visoka in usločena šotorasta streha je pokrita s skodlami in zaključena s kovinskim križem.

Križ je naravnan na sever in je prosto dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Do leta 1736 je na tem mestu stala zidana cerkvica, ki je bila posvečena Janezu Krstniku. To cerkev je med drugim omenil tudi arhidiakon Georg Marco v svojih vizitacijskih protokolih iz leta 1659, ki so še danes shranjeni v arhivu v Tinjah. Cerkev pa naj bi bila postavljena že v 13. stoletju.
Leta 1737 so kamenje te cerkve uporabili za gradnjo farovža v Bilčovsu.
Kip bičanega Kristusa ob stebru, ki se danes nahaja v bilčovški farni cerkvi, je prej stal v tej cerkvici, posvečeni Janezu Krstniku.

Vir:
Stephan Singer: »Kultur- und Kirchengeschichte des unteren Rosentals, Dekanat Ferlach«, Kapla/Kappel 1934

Kakor je povedal Blaž Gasser, p. d. Rigelnjak, se je na tem mestu pozneje zgradila kapelica – »Marnikov križ« –, ki je stala nekaj metrov bolj vzhodno od današnjega križa. Ko se je izgrajevala stara ljudska šola (tam kjer je danes otroški vrtec), je ta kapelica bila napoti, vendar je Marnikova družina ni hotela pustiti podreti. Pozneje se je to le storilo, vendar se je s kamni stare kapelice zgradilo novo, še danes stoječe znamenje. Na njem je poslikan Janez Krstnik, ker je cerkev, ki je stala na tem mestu bila posvečena njemu.

Upodobljeni motivi / napisi

Pročelje (S): Križanje z asistenco
Vzhod: sv. Jakob starejši, levo spodaj: letnica 1962
Zahod: Janez Krstnik, Krst Jezusa, Golob - Sv. Duh

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Pred otroškim vrtcem (prej: ljudska šola) v Bilčovsu, hišna številka 14.

Čas nastanka

Med prvo in drugo svetovno vojno, poslikava delno iz leta 1962

Umetnik / Umetnica

Jerina (1962)

Lastnik / Varuh

Občina Bilčovs

Povezave k leksikonu