LoginRudarjeva družina

Foto: Klemen Gorenšek 2006

Spomenik Rudarjeva družina v čast rudarstvu na Lešah

Spomenik Rudarjeva družina - Slika 1

Opis

Relief Rudarjeva družina je delan na kamnu peščencu verjetno z Volinjaka, pritrjen pa je na večjem, tršem, kvadratno oblikovanem kamnu. Ta kamen so domačini pripeljali z zgornjega »pona«, t.j. pot ozkotirne železnice iz časa leškega premogovnika.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Lešah je potekalo srečanje še živečih rudarjev leškega premogovnika. Ob tej svečanosti je Kulturno društvo Leše izdalo publikacijo s spomini rudarjev, pod naslovom Srečno. Ob tej priložnosti je bilo tudi odkritje kamnitega reliefa, ki spominja na pomembno preteklost kraja – na rudarstvo. Kip stoji v parku pred šolo, zraven frlescimra, stavbe, ki tudi priča o rudarski preteklosti kraja.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Na eni strani je upodobil sključenega rudarja s svetilko v rokah, na drugi strani pa ženo z otrokom, skupni naslov reliefa je Rudarjeva družina.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Leše, pred osnovno šolo
Leše
2391 Prevalje

Čas nastanka

1984, ob krajevnem prazniku 22. 7. 1984 je na pobudo Krajevne skupnosti Leše

Umetnik / Umetnica

Andrej Grošelj, akademski kipar

Lastnik / Varuh

KS Leše

Povezave k leksikonu