LoginSpomenik Augustu von Rosthornu

Foto: Dušan Jukič 2009

Originalni kip Augusta von Rosthorna je shranjen v Koroškem pokrajinskem muzeju na Ravnah na Koroškem

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2006

Podstavek prvega javnega spomnika v Mežiški dolini, spomnika Augusta von Rosthorna, je desetletja kljuboval času ob robu vrta Adelberta Potočnika na Starih sledeh 18.

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 2

Foto: D. J. 2009

Spomenik Augustu von Rosthornu je postal zopet celota ob občinskem prazniku 18. 6. 2009, tokrat še tudi z originalnim kipom iz železa. Spomenik so postavili v organizaciji KD Prevalje v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem in Občino Prevalje.

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 4

Foto: Dušan Jukič 2009

Originalni kip Augusta von Rosthorna je 20. 8. 2009 nadomestila kopija iz brona narejena na Likovni akademiji v Zagrebu

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 5

Foto: D. J. 2009

Čelna lineta iz brona na podstavku spomenika Augustu von Rosthornu je prevod originala, ki je na desni strani podstavka.

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 6

Foto: D. J. 2009

Lineta iz brona na hrbtni strani spomnika Augustu von Rosthornu

Spomenik Augustu von Rosthornu - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kopija doprsnega kipa je odlita v bron, originalni kip je odlit v železo, izdelan verjetno v železarni na Prevaljah in shranjen v Koroškem pokrajinskem muzeju na Ravnah. Kopijo kipa je izdelal kipar Karel Strmšek v Mariboru. Podstavek je iz peščenjaka verjetno z Volinjaka, podstavek podstavka pa iz pohorskega marmorja.
Linete na vseh štirih straneh so bile vlite iz brona, ohranila se je še ena originalna lineta in je shranjena v Koroškem pokrajinskem muzeju na Ravnah na Koroškem.
Spomnik stoji ob zidu iz žlindre na skrajni desni strani v ozadju Spominskega parka in daje izjemen vsebinski poudarek parku in kraju.
Upodobljen ustanovitelj Železarne Prevalje na podstavku z linetami – 28 x 47 cm na vseh štirih straneh: lineta v nemščini je kopija originala, ostala besedila so delo Grete Jukič in Karle Oder:

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik Augusta von Rosthorna ima velik pomen, saj je to prvi javni spomenik v Mežiški dolini.
Na področju zaselkov Stare sledi in Glavarstva je od 1835-1855 obratovala prevaljska železarna (od 1855-1899 na območju zaselka Ugasle peči). Ob upravnem poslopju je bil park, kjer so verjetno kmalu po smrti brata Augusta Rosthorna njegovi bratje postavili prvi javni spomenik v Mežiški dolini – doprsni kip na podstavku – začetniku železarstva na Prevaljah, žerlezarskemu strokovnjaku in izumitelju Augustu Rosthornu (1789- 1843). Direktorju železarne Hugu Steinebachu so dodelili veliko hišo, vilo - danes Glavarstvo 1. Pred vilo je bil park, ki je pripadal Steinbachu, in v tem parku so postavili doprsni kip na podstavku - Augustu Rosthornu. Menda naj bi okrog spomenika stali štirje železni drogovi povezani s tračnicami. Simbolna straža Rosthornu. O zapuščenem podstavku in spomeniku je pisal in raziskoval Franc Gornik in pripomogel k ponovni postavitvi.

Viri: Greta Jukič, Marija Suhodolčan-Dolenc, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje 2005; Alojz Krivograd, Železarna Prevalje, 1835-1899. Ravne na Koroškem 1999; Alojz Krivograd, Prispevki k zgodovini koroške krajine. Ravne na Koroškem 2004; Po poteh Koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Monografija / Monographie, Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006; Slovenski biografski leksikon

Upodobljeni motivi / napisi

Kip August Rosthorn, ustanovitelj Železarne Prevalje.
Podstavek s štirimi linetami: na pročelju proti jugu oziroma glavni cesti in desno si sledijo napisi:

USTANOVITELJU Železarne Prevalje AUGUSTU von ROSTHORNU roj.1789, u.1843, NJEGOVI BRATJE.

DEM GRUENDER der Eisenhütte zu Prevali AUGUST Edlen von ROSTHORN geb. 1789, gest. 1843,von SEINEN BRUEDERN.

ORIGINAL KIPA AUGUSTA von ROSTHORNA IN NAPISNE PLOŠČE HRANI KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ NA RAVNAH NA KOROŠKEM.PODSTAVEK JE DESETLETJA KLJUBOVAL ČASU NA STARIH SLEDEH NA PREVALJAH.

IZ DNA STOLETIJ, IZ IDEJ,ZORI RESNIČNOST NAŠIH DNI. dr. Franc Sušnik

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Spominski park Prevalje, Ugasle peči, Prevalje
Ugasle peči
2391 Prevalje

Čas nastanka

19. 6. 2009

Umetnik / Umetnica

Neznan, izhaja iz zapuščine železarstva na Prevaljah; oblikovanje linet: Anton Hedl, Griže; avtor replike doprsnega kipa: Karel Strmšek, kipar, slikar Maribor; odlitek izdelan v Ljevaonici umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, v juliju 2009

Lastnik / Varuh

Koroški pokrajinski muzej, KD Prevalje, Občina Prevalje

Povezave k leksikonu