LoginApohalova kapelica

Foto: Dušan Jukič 2006

Apohalova kapelica v dobrem sosedstvu v Kotu pod Uršljo

Apohalova kapelica - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2005

Apohalova kapelica v Kotu

Apohalova kapelica - Slika 2

Foto: D. Jukič 2009

Umetniško delo Janka Dolenca v Apohalovi kapelici

Apohalova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Sosedje Apohalove kapelice so ugotovili, da je potrebna obnove in ker ni bila spomeniško zaščitena, so jo leta 1981 podrli in na novih temeljih je soseska postavila malo manjšo kapelico. Blagoslovitev kapelice je bila 21. junija 1991.
Tod mimo vodi pot na Uršljo goro.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ljudski spomin govori, da je bila na tem mestu zgrajena kapelica v spomin na umrlega otroka. Nekoč so starši in botri novorojenčka peljali na sankah od Ljubenca iz Kota h krstu v cerkev na Faro. Imeli so ga zavitega v odejo; nazaj grede so se pri Brančurniku zapili in pri Apohalu jim je otrok zdrsnil iz odeje. Da otroka ni več v odeji, so opazili šele pri kmetu Večku. Odšli so ga nazaj iskat in našli so ga pri Apohalu, na mestu, kjer sedaj stoji Apohalov križ – kapelica. V spomin na umrlega otroka so na tem mestu postavili kapelico. - Drugi ljudski spomin pravi, da so otroka v odejo zavitega h krstu na Faro nesli in ga med potjo nazaj izgubili. - Tretji ljudski spomin govori, da je na tem mestu zmrznil novorojenček, ko so se botri nekoliko dobre volje vračali od krsta in so tu počivali. Tu naj bi tudi "ob polnoči žlice tálavo (delilo) " in tu blizu naj bi se rada podila divja jaga. Pripovedovali so tudi, da je do tega mesta, kjer stoji kapelica, v srednjem veku prišla kuga, ki je razsajala po dolini.
Kapelica je lep primer povezanosti in skrbi soseske za ljudsko sakralno dediščino, saj so sosedje s skupnimi močmi postavili novo kapelico.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelico krasi relief iz hrastovine s podobo Kristusa s križem na rami, delo Janka Dolenca. Sprva je bila kapelica poslikana zelo preprosto, Janko Dolenc pa je v lesu upodobil Kristusa pod težkim bremenom križa, ki je prispodoba poti na Uršljo goro in podoba našega življenja.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

na Apohalovem svetu ob cesti v Kot pod Uršljo
Kot
2391 Prevalje

Čas nastanka

1991, na mestokapele, ki je tu stala že ob koncu 19. stoletja

Umetnik / Umetnica

Janko Dolenc, kipar in slikar

Lastnik / Varuh

Oskrbniki Alojz Pavše in sosedje.

Povezave k leksikonu