LoginAjdovska deklica

Foto: Tomo Jeseničnik 2005

Ajdovska deklica pred kozolcem na Poljani

Ajdovska deklica - Slika 1

Opis

Tik pred kozolcem toplarjem na travniku na Poljani stoji na kamnitem okroglem podstavku z železnim obročem pritrjena skulptura iz hrasta Ajdovska deklica. Gleda proti glavni cesti skozi Mežiško dolino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Koroška ljudska pripovedka o Ajdih se je dogajala na bližnjrm hribu Volinjaka nad Poljano, zato tudi umestitev skulpture v ta prostor.
Pobudo za postavitev je dal Albin Krajnc, takratni predsednik Turističnega društva Poljana.

Vir: Vinko Möderndorfer, Koroške narodne pripovedke. Celje, 2000; Nekoč je bilo jezero. Storije naše davnine / Es war einmal ein See. Sagen unserer vorzeit. Zbrala in uredila Greta Jukič. Prevalje, Pliberk/ Bleiburg, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobljena je ajdovska deklica po koroški ljudski pravljici Vinka Möderndorferja.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Na Poljani, pred kolzolcem toplarjem ob glavni cesti skozi Mežiško dolino
Poljana
2391 Prevalje

Čas nastanka

1999

Umetnik / Umetnica

Benjamin Kumprej, akademski slikar

Lastnik / Varuh

Turistično društvo Poljana

Povezave k leksikonu